Tvrdý reset SONY SmartBand

Jak obnovit tovární nastavení SONY SmartBand ? Jak vymazat všechna data v SONY SmartBand? Jak obejít zámek obrazovky v SONY SmartBand? Jak obnovit výchozí nastavení v SONY SmartBand?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování SONY SmartBand. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení SONY SmartBand jak nové a váš bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat SONY SmartBand

  1. Nejprve vypněte zařízení SONY SmartBand - za tímto účelem stiskněte a podržte vypínač, dokud se nerozsvítí všechna oznamovací světla, a poté začněte postupně zhasínat.
  2. Nyní stiskněte a podržte vypínač, dokud nezačne blikat kontrolka A.
  3. Hodinky byly resetovány a lze je spárovat s novým telefonem.

rating star rating star rating star rating star rating star
Hodnocení: 1,0 - 1 recenze

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.