Hard reset SOUL SMARTLINK Q18

Jak obnovit tovární nastavení SOUL SMARTLINK Q18 ? Jak vymazat všechna data v SOUL SMARTLINK Q18? Jak obejít zámek obrazovky v SOUL SMARTLINK Q18? Jak obnovit výchozí nastavení v SOUL SMARTLINK Q18?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování SOUL SMARTLINK Q18. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení SOUL SMARTLINK Q18 jak nové a váš MTK6260A bude pracovat rychleji.

  1. Nejprve zapněte zařízení SOUL SMARTLINK Q18. Můžete to udělat stisknutím a podržením tlačítka Napájení. SOUL SMARTLINK Q18 Power button
  2. Poté přejetím prstem doleva po obrazovce otevřete nabídku. klepněte na nabídku . SOUL SMARTLINK Q18 Menu
  3. Poté klepněte na ikonu Nastavení . SOUL SMARTLINK Q18 Settings icon
  4. Poté přejděte dolů a klepněte na položku Obnovit nastavení. SOUL SMARTLINK Q18 Restore settings
  5. Po zobrazení výzvy zadejte heslo „1122“ . SOUL SMARTLINK Q18 enter password
  6. Poté klepnutím na Yes potvrďte a spusťte reset. SOUL SMARTLINK Q18 Yes
  7. Skvělá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.