Hard reset TECNO Phantom Pad Mini

Jak obnovit tovární nastavení TECNO Phantom Pad Mini ? Jak vymazat všechna data v TECNO Phantom Pad Mini? Jak obejít zámek obrazovky v TECNO Phantom Pad Mini? Jak obnovit výchozí nastavení v TECNO Phantom Pad Mini?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování TECNO Phantom Pad Mini. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android 4.2 Jelly Bean nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení TECNO Phantom Pad Mini jak nové a váš bude pracovat rychleji.

První metoda:

  1. Na úplném začátku vypněte telefon přidržením vypínače na několik sekund. Factory Reset TECNO Phantom Pad Mini
  2. Nyní na několik sekund přidržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti a zapnutí . Master Reset TECNO Phantom Pad Mini
  3. Když logo TECNO uvolněte vypínač Na obrazovce se objeví. Podržte tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud se na obrazovce nezobrazí nabídka pro obnovení .
  4. Pokud se robot Android objeví, stiskněte a podržte tlačítko Napájení a jednou klepněte na tlačítko Zvýšit hlasitost. Formát TECNO Phantom Pad Mini
  5. Zobrazí se nabídka normální obnovy se seznamem možností, které chcete vybrat.
  6. V tomto režimu přejděte dolů pomocí tlačítka snížení hlasitosti a vyberte "wipe data/factory reset" a potvrďte je stisknutím klávesy zvýšení hlasitosti . Obnovit TECNO Phantom Pad Mini
  7. Poté vyberte "yes". K navigaci použijte klávesu Volume Down a pomocí klávesy Volume Up to potvrďte. Obnovit TECNO Phantom Pad Mini
  8. Nakonec zvolte pomocí tlačítka Volume Up "reboot system now" . Obnovit TECNO Phantom Pad Mini
  9. Skvělá práce.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Hrad Reset TAB Tecno Dp7cpro - video

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.