Hard reset VERYKOOL Lotus JR S5004

Jak obnovit tovární nastavení VERYKOOL Lotus JR S5004 ? Jak vymazat všechna data v VERYKOOL Lotus JR S5004? Jak obejít zámek obrazovky v VERYKOOL Lotus JR S5004? Jak obnovit výchozí nastavení v VERYKOOL Lotus JR S5004?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování VERYKOOL Lotus JR S5004. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android 4.4 KitKat nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení VERYKOOL Lotus JR S5004 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

První metoda:

  1. Začněte vypnutím zařízení pomocí tlačítka Napájení. Factory Reset VERYKOOL Lotus JR S5004
  2. Stiskněte tlačítko a držet pohromadě hlasitosti nahoru a Power po dobu několika sekund. Master Reset VERYKOOL Lotus JR S5004
  3. Jakmile uvidíte ikonu VERYKOOL, uvolněte přidržené klíče.
  4. Dále pomocí tlačítek hlasitosti vyberte "wipe data/factory reset" a potvrďte klepnutím na tlačítko Napájení . Obnovit VERYKOOL Lotus JR S5004
  5. Z nabídky vyberte možnost "yes" a potvrďte ji tlačítkem napájení. Formát VERYKOOL Lotus JR S5004
  6. Když se na obrazovce znovu objeví režim zotavení, přijměte možnost "reboot system now" pomocí Power Rocker. Vymazat údaje na VERYKOOL Lotus JR S5004
  7. Úspěch! Právě jste provedli operaci tvrdého resetu.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.