Tvrdý reset WOSONKER E15

Jak obnovit tovární nastavení WOSONKER E15 ? Jak vymazat všechna data v WOSONKER E15? Jak obejít zámek obrazovky v WOSONKER E15? Jak obnovit výchozí nastavení v WOSONKER E15?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování WOSONKER E15. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení WOSONKER E15 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat WOSONKER E15

Varování! Než se o to pokusíteTvrdý restartzkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie na vašem zařízení WOSONKER E15 alespoň 50%. Pokud zařízení nenabijete, než budete pokračovat.

  1. Začněme zapnutím zařízení WOSONKER E15. Můžete to udělat stisknutím a podržením bočního tlačítka. WOSONKER E15 Side button
  2. Po zapnutí zařízení opakovaně potáhněte prstem doleva na obrazovce, dokud nenajdete ikonu Nastavení . WOSONKER E15 Settings icon
  3. Poté klepněte na ikonu Nastavení a přejděte do nastavení. WOSONKER E15 Tap on the Settings icon
  4. Nyní přejděte dolů a klepněte na možnost Obnovit . WOSONKER E15 Reset
  5. Poté klepněte na Ano/Ok pro potvrzení a spuštění procesu resetování.
  6. Počkejte na dokončení procesu resetování.
  7. Úžasná práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.