Tvrdý reset ZDK S2

Jak obnovit tovární nastavení ZDK S2 ? Jak vymazat všechna data v ZDK S2? Jak obejít zámek obrazovky v ZDK S2? Jak obnovit výchozí nastavení v ZDK S2?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování ZDK S2. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení ZDK S2 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat ZDK S2

  1. Hned na začátku stisknutím tlačítka dotykové obrazovky probudíte obrazovku svého zařízení. ZDK S2 Touch sensitve button
  2. Poté stisknutím a podržením dotykového tlačítka otevřete nabídku. ZDK S2 menu
  3. Nyní opakovaně stiskněte tlačítko citlivé na dotek, dokud na obrazovce nevyberete možnost Obnovit . ZDK S2 Reset
  4. Poté stiskněte a podržte tlačítko Dotykové a potvrďte a resetujte zařízení ZDK S2. ZDK S2 Reset +  Touch sensitve button
  5. Počkejte na dokončení procesu resetování.
  6. Skvělá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.