Tryb Rozruchowy AGM A8

Jak wejść w tryb rozruchu w AGM A8? Jak otworzyć tryb rozruchu w AGM A8? Jak korzystać z trybu rozruchu w AGM A8?

Każdy AGM A8 ma wbudowany tryb ukryty zwany trybem rozruchowym. Sprawdź, jak uzyskać dostęp do tego trybu.

  1. Najpierw przytrzymaj klawisz zasilania , aby wyłączyć smartfon. Wyczyść dane AGM A8
  2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zwiększania głośności i zasilania . Format AGM A8
  3. Zwolnij oba klucze, gdy tylko pojawi się tryb rozruchowy . HardReset AGM A8
  4. Możesz nawigować tutaj, używając przycisku zwiększania głośności i potwierdzać opcje, naciskając klawisz zmniejszania głośności.

rating star rating star rating star rating star rating star
bez oceny

Pomocy! To nie działa.