Twardy reset ALLFORALL K9

Jak przywrócić ustawienia fabryczne ALLFORALL K9 ? Jak wyczyścić wszystkie dane w ALLFORALL K9? Jak obejść blokadę ekranu w ALLFORALL K9? Jak przywrócić ustawienia domyślne w ALLFORALL K9?

Prezentowany opis pokazuje metody operacji hard resetu ALLFORALL K9. Sprawdź jak wykonać Hard Reset przy użyciu kombinacji klawiszy i ustawień Android. W rezultacie Twój ALLFORALL K9 będzie jak nowy i Twój będzie pracował szybciej.

Jak wykonać twardy reset ALLFORALL K9

  1. Zacznijmy od włączenia zegarka ALLFORALL K9. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund. ALLFORALL K9 Power button
  2. Następnie szybko przesuwaj w lewo na ekranie, aż zobaczysz Inne. ALLFORALL K9 Other
  3. Następnie naciśnij u dołu ekranu, aby wejść. ALLFORALL K9 Touch sensitve button
  4. Następnie szybko przesuwaj w lewo na ekranie, aż znajdziesz opcję Resetuj. ALLFORALL K9 Reset
  5. Następnie dotknij dolnej części ekranu, aby potwierdzić. ALLFORALL K9 Touch sensitve button
  6. Dobra robota! Twój zegarek ALLFORALL K9 powinien teraz zostać przywrócony do domyślnych ustawień fabrycznych.

rating star rating star rating star rating star rating star
bez oceny

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomocy! To nie działa.