Hard Reset ANKER SoundCore Motion Boom

Jak zresetować ANKER . Wykonaj te kilka czynności, aby przywrócić ustawienia fabryczne w ANKER SoundCore Motion Boom. To najlepsza metoda ponownego połączenia ANKER SoundCore Motion Boom ze smartfonem.

Pierwsza metoda:

  1. Gdy ANKER SoundCore Motion Boom jest włączony, naciśnij klawisz Bluetooth . ANKER SoundCore Motion Boom bluetooth button
  2. Trzymaj go przez ponad 3 sekundy.
  3. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego możesz zwolnić przycisk Bluetooth.
  4. Niebieska dioda LED powinna zacząć migać.
  5. Fantastyczny! Teraz ustawienia ANKER SoundCore Motion Boom powracają do wartości domyślnych.


rating star rating star rating star rating star rating star
bez oceny
WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomocy! To nie działa.