Tryb Rozruchowy BRAVIS X500 Trace Pro

Jak wejść w tryb rozruchu w BRAVIS X500 Trace Pro? Jak otworzyć tryb rozruchu w BRAVIS X500 Trace Pro? Jak korzystać z trybu rozruchu w BRAVIS X500 Trace Pro?

Każdy BRAVIS X500 Trace Pro ma wbudowany tryb ukryty zwany trybem rozruchowym. Sprawdź, jak uzyskać dostęp do tego trybu.

  1. Najpierw wyłącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania. Usuń hasło ekranu w BRAVIS X500 Trace Pro
  2. Następnie naciśnij i krótko naciśnij klawisze zwiększania głośności i zasilania . Usuń blokadę ekranu w BRAVIS X500 Trace Pro
  3. Zwolnij wszystkie klawisze, gdy zobaczysz na ekranie Tryb rozruchowy .
  4. Sukces! Jesteś w trybie rozruchowym.
  5. W tym trybie nawiguj za pomocą funkcji zwiększania głośności i naciśnij przycisk zmniejszania głośności, aby ją zaakceptować.

rating star rating star rating star rating star rating star
bez oceny

Articles

Pomocy! To nie działa.