Tryb Odzyskiwania ESTAR Beauty HD Quad 7.0"

Jak przejść do trybu odzyskiwania w ESTAR Beauty HD Quad 7.0"? Jak otworzyć tryb odzyskiwania w ESTAR Beauty HD Quad 7.0"? Jak uruchomić tryb odzyskiwania systemu w ESTAR Beauty HD Quad 7.0"? Jak korzystać z trybu odzyskiwania w ESTAR Beauty HD Quad 7.0"? Jak wyjść z trybu odzyskiwania w ESTAR Beauty HD Quad 7.0"?

Tryb ukryty Android 5.1 Lollipop o nazwie odzyskiwanie powinien umożliwić wykonanie twardego resetu , wyczyszczenie partycji pamięci podręcznej lub pozwolić na aktualizacje Android 5.1 Lollipop . Postępuj zgodnie z instrukcjami samouczka trybu odzyskiwania :

  1. Wyłącz urządzenie, przytrzymując klawisz zasilania przez kilka sekund. Hard Reset ESTAR Beauty HD Quad 7.0"
  2. Teraz zacznij naciskać jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zasilania przez kilka sekund. HardReset ESTAR Beauty HD Quad 7.0"
  3. Zwolnij wszystkie klucze, gdy pojawi się Tryb odzyskiwania .
  4. Dobra robota! Twój tablet będzie w trybie odzyskiwania. Przywrócenie Ustawień Fabrycznych ESTAR Beauty HD Quad 7.0"
  5. Tutaj nawiguj za pomocą klawiszy głośności i potwierdź przyciskiem zasilania.

rating star rating star rating star rating star rating star
bez oceny

Articles

Pomocy! To nie działa.