Hard Reset HP DeskJet 2675

Możesz przywrócić HP DeskJet 2675 z powrotem do domyślnych ustawień drukarki. Dowiedz się, jak przywrócić ustawienia fabryczne HP DeskJet 2675.
Postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami, a wszystkie ustawienia HP DeskJet 2675 zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Wszystkie dane zapisane w HP DeskJet 2675 zostaną trwale usunięte, więc zastanów się dwa razy, zanim przejdziesz do operacji resetowania HP DeskJet 2675. Jeśli HP DeskJet 2675 utknie lub zawiesi się podczas drukowania lub masz problemy z połączeniem Wi-Fi, postępuj zgodnie z tym prostym przewodnikiem i po HP DeskJet 2675 błędy resetowania powinny zniknąć.

  1. Na początku twoje HP DeskJet 2675 należy włączyć poprawnie, jeśli nie, naciśnij przycisk zasilania HP DeskJet 2675 i poczekaj, aż będzie gotowy do drukowania.
  2. Teraz musisz kliknąć i przytrzymać przycisk zasilania. HP DeskJet 2675 power key
  3. Kliknij i przytrzymaj klawisz Anuluj na panelu sterowania HP DeskJet 2675, nie przestawaj przytrzymywać przycisku zasilania. {{images.367674} }
  4. Trzymaj oba klawisze wciśnięte przez co najmniej 3 sekundy.
  5. Zwolnij przycisk Anuluj. HP DeskJet 2675 Wi-Fi light
  6. Po chwili zwolnij klawisz zasilania.
  7. Niesamowite! Przywracanie ustawień fabrycznych zostało zakończone, a ustawienia HP DeskJet 2675 są ustawione na wartości domyślne.

rating star rating star rating star rating star rating star
bez oceny

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomocy! To nie działa.