Twardy reset IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98

Jak wykonać twardy reset IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98

Jak wykonać twardy reset IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98. Jak przywrócić ustawienia fabryczne IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98. Jak przywrócić ustawienia domyślne na IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98. Jak zresetować ustawienia na IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98. Jak zresetować Bluetooth na IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98. Jak ustawić IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98 w trybie parowania. Jak sparować IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98.

  1. Aby rozpocząć IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98 musi być włączony.
  2. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło głośności IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98. A knob on IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98 front cover which you need to press and hold to reset speaker
  3. Trzymaj wciśnięty przez ponad 10 sekund.
  4. Gdy dioda LED IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98 zacznie szybko migać, możesz zwolnić przycisk. A IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98 status LED light
  5. Niesamowite! Teraz wszystkie ustawienia IKEA Eneby 20 gen 2 404.574.98 są zresetowane i można ponownie sparować głośnik IKEA .

rating star rating star rating star rating star rating star
Ocena: 3,0 - 2 recenzje

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomocy! To nie działa.