Hard Reset JBL Authentics L8

Jak przywrócić ustawienia fabryczne JBL Authentics L8? Jak usunąć wszystkie dane z JBL Authentics L8? Jak przywrócić ustawienia domyślne w JBL Authentics L8?

Jeśli masz problemy z JBL Authentics L8 lub po prostu chcesz zresetować listę sparowanych urządzeń, ten samouczek pokaże, jak wykonać twardy reset na JBL Authentics L8.

  1. Przede wszystkim włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania. JBL JBL Power button
  2. Następnie, aby przywrócić wszystkie ustawienia do domyślnych wartości fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund. JBL JBL Power button
  3. Jeśli urządzenie się wyłączy, włącz je ponownie, naciskając przycisk zasilania. JBL JBL Power button
  4. Niesamowita praca! Twardy reset został zakończony.

rating star rating star rating star rating star rating star
bez oceny

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomocy! To nie działa.