Hard Reset JBL Charge 3

Pierwsza metoda:

  1. Na początku włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania. Format JBL Charge 3
  2. Następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth i przycisk zwiększania głośności , trzymając je do momentu wyłączenia urządzenia. Przywróć JBL Charge 3
  3. Po wyłączeniu urządzenia włącz je ponownie, naciskając przycisk zasilania. Format JBL Charge 3
  4. Po włączeniu urządzenie powinno znajdować się w trybie parowania (przycisk zasilania miga na niebiesko), co oznacza, że twardy reset został zakończony.
  5. Niesamowita praca!

rating star rating star rating star rating star rating star
Ocena: 3,4 - 15 recenzje
WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomocy! To nie działa.