Hard Reset JBL Playlist

Jak przywrócić ustawienia fabryczne JBL Playlist? Jak usunąć wszystkie dane z JBL Playlist? Jak przywrócić ustawienia domyślne w JBL Playlist?

Jeśli masz problemy z JBL Playlist lub po prostu chcesz zresetować listę sparowanych urządzeń, ten samouczek pokaże, jak wykonać twardy reset na JBL Playlist.

  1. Przede wszystkim włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania. JBL Playlist Power button
  2. Następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zwiększania głośności oraz przycisk Odtwarzaj / Pauza przez 10–20 sekund. JBL Playlist Volume up button + Play/Pause button
  3. Jeśli urządzenie się wyłączy, włącz je ponownie, naciskając przycisk zasilania. JBL Playlist Power button
  4. Niesamowita praca! Twardy reset został zakończony.

rating star rating star rating star rating star rating star
Ocena: 2,5 - 8 recenzje

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomocy! To nie działa.