Hard Reset JBL Xtreme 2

Jak przywrócić ustawienia fabryczne JBL Xtreme 2? Jak usunąć wszystkie dane z JBL Xtreme 2? Jak przywrócić ustawienia domyślne w JBL Xtreme 2?

Jeśli masz problemy z JBL Xtreme 2 lub po prostu chcesz zresetować listę sparowanych urządzeń, ten samouczek pokaże, jak wykonać twardy reset na JBL Xtreme 2.

  1. Aby rozpocząć, włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania. Wyczyść dane JBL Xtreme 2
  2. Następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth i przycisk zwiększania głośności , trzymając je do momentu wyłączenia urządzenia. Format JBL Xtreme 2
  3. Po wyłączeniu urządzenia włącz je ponownie, naciskając przycisk zasilania. Wyczyść dane JBL Xtreme 2
  4. Po włączeniu urządzenie powinno znajdować się w trybie parowania (przycisk zasilania miga na niebiesko).
  5. Dobra robota! Twardy reset został zakończony.

rating star rating star rating star rating star rating star
Ocena: 3,0 - 9 recenzje

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomocy! To nie działa.