Hard Reset JBL Xtreme

Jak przywrócić ustawienia fabryczne JBL Xtreme? Jak usunąć wszystkie dane z JBL Xtreme? Jak przywrócić ustawienia domyślne w JBL Xtreme?

Jeśli masz problemy z JBL Xtreme lub po prostu chcesz zresetować listę sparowanych urządzeń, ten samouczek pokaże, jak wykonać twardy reset na JBL Xtreme.

  1. Na samym początku włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania. Usuń blokadę ekranu w JBL Xtreme
  2. Następnym krokiem jest jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Bluetooth i przycisku zwiększania głośności , trzymając je do momentu wyłączenia urządzenia. Trwale usuń dane z JBL Xtreme
  3. Po wyłączeniu urządzenia włącz je ponownie, naciskając przycisk zasilania. Usuń blokadę ekranu w JBL Xtreme
  4. Po włączeniu urządzenie powinno znajdować się w trybie parowania (przycisk zasilania miga na niebiesko), co oznacza, że twardy reset został zakończony.
  5. Wybitne dzieło!

rating star rating star rating star rating star rating star
Ocena: 4,8 - 4 recenzje

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomocy! To nie działa.