Hard Reset NOMI Terra S C10104

Jak przywrócić ustawienia fabryczne NOMI Terra S C10104 ? Jak wyczyścić wszystkie dane w NOMI Terra S C10104? Jak obejść blokadę ekranu w NOMI Terra S C10104? Jak przywrócić ustawienia domyślne w NOMI Terra S C10104?

Prezentowany opis pokazuje metody operacji hard resetu NOMI Terra S C10104. Sprawdź jak wykonać Hard Reset przy użyciu kombinacji klawiszy i ustawień Android 4.4 KitKat. W rezultacie Twój NOMI Terra S C10104 będzie jak nowy i Twój SpreadTrum SC7731 będzie pracował szybciej.

Pierwsza metoda:

  1. Aby wykonać twardy reset urządzenia {brand}} Terra S C10104, musisz przede wszystkim wyłączyć tablet przytrzymując klawisz zasilania na kilka sekund. Główny Reset NOMI Terra S C10104
  2. Następnie musisz przytrzymać klawisz zasilania i klawisz zwiększania głośności , aż na ekranie pojawi się tryb rozruchu . Wyczyść dane NOMI Terra S C10104
  3. Następnie otwórz sekcję Reset .
  4. W poniższym menu wybierz opcję Przywróć dane fabryczne, a następnie potwierdź swój wybór, klikając opcję Resetuj tablet .
  5. W ostatnim oknie wybierz opcję Wymaż wszystko .
  6. Dobra robota! Pomyślnie przywróciłeś {brand}} Terra S C10104 do ustawień fabrycznych.

Pomocy! To nie działa