Otwórz stronę administracyjną na Nuance Dragon

Aby zmienić ustawienia Nuance Dragon, musisz otworzyć Nuance Dragon stronę administratora. Aby to zrobić, musisz sprawdzić, co to jest Nuance Dragon adres IP. Potrzebne będzie również hasło Nuance Dragon i domyślny login routera.

Jak otworzyć stronę administracyjną Nuance Dragon:

  1. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to połączyć się z Nuance Dragon.
  2. Następnie znajdź adres IP routera, możesz sprawdzić tutaj Nuance Dragon IP.
  3. Następnie otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP routera w polu adresu. Nuance Dragon Default IP in web browser
  4. Zobaczysz stronę logowania Nuance Dragon.
    Nuance Dragon Default password
  5. Wprowadź Nuance Dragon login fabryczny written on the sticker located at the bottom cover; i domyślne hasło routera :: password
  6. Fantastyczny! Powinieneś zobaczyć stronę główną ustawień Nuance Dragon, na której możesz zmienić dostosowaną Nuance Dragon nazwę Wi-Fi i hasło Wi-Fi.

rating star rating star rating star rating star rating star
Ocena: 2,4 - 37 recenzje