Tryb Rozruchowy OWN FUN 7

Jak wejść w tryb rozruchu w OWN FUN 7? Jak otworzyć tryb rozruchu w OWN FUN 7? Jak korzystać z trybu rozruchu w OWN FUN 7?

Każdy OWN FUN 7 ma wbudowany tryb ukryty zwany trybem rozruchowym. Sprawdź, jak uzyskać dostęp do tego trybu.

  1. W pierwszym kroku wyłącz OWN FUN 7 , przytrzymując przycisk zasilania przez kilka sekund. Przywróć OWN FUN 7
  2. Teraz zacznij naciskać przycisk zwiększania głośności i zasilania przez kilka sekund. Usuń hasło ekranu w OWN FUN 7
  3. Kiedy pojawi się tryb rozruchowy, puść wszystkie przyciski.
  4. Dobra robota! Jesteś w trybie oczekiwanym. Boot Mode OWN FUN 7
  5. W tym trybie użyj przycisku zwiększania głośności, aby nawigować, i zmniejszania głośności, aby to potwierdzić.

rating star rating star rating star rating star rating star
bez oceny

Pomocy! To nie działa.