Jak przełączyć PLUM Optimax 10 w tryb odzyskiwania?

Jak przejść do trybu odzyskiwania w PLUM Optimax 10? Jak otworzyć tryb odzyskiwania w PLUM Optimax 10? Jak uruchomić tryb odzyskiwania systemu w PLUM Optimax 10? Jak korzystać z trybu odzyskiwania w PLUM Optimax 10? Jak wyjść z trybu odzyskiwania w PLUM Optimax 10?

Tryb ukryty Android 5.1 Lollipop o nazwie odzyskiwanie powinien umożliwić wykonanie twardego resetu , wyczyszczenie partycji pamięci podręcznej lub pozwolić na aktualizacje Android 5.1 Lollipop . Postępuj zgodnie z instrukcjami samouczka trybu odzyskiwania :

PLUM Optimax 10 Tryb odzyskiwania

  1. Najpierw wyłącz tablet, naciskając przycisk zasilania na kilka sekund. Przywróć PLUM Optimax 10
  2. Następnie przytrzymaj krótko klawisze zmniejszania głośności i zasilania . Usuń hasło ekranu w PLUM Optimax 10
  3. Zwolnij wszystkie klawisze, gdy pojawi się tryb rozruchowy . HardReset PLUM Optimax 10
  4. Teraz wybierz Odzyskiwanie. Użyj opcji Zmniejsz głośność, aby przewinąć w dół, a Zwiększ głośność, aby to potwierdzić.
  5. Jeśli pojawi się obraz robota Andoroid , kliknij raz przycisk Zasilanie . Przywróć PLUM Optimax 10
  6. Dobra robota! Będziesz w trybie rozruchowym. Usuń blokadę ekranu w PLUM Optimax 10
  7. W tym trybie nawiguj za pomocą funkcji zmniejszania głośności i naciśnij przycisk zwiększania głośności.

rating star rating star rating star rating star rating star
bez oceny

Pomocy! To nie działa.