QTAB TQ7 Wyczyść partycję pamięci podręcznej

Sprawdź jak łatwo Wyczyścić pamięć podręczną w QTAB TQ7. Ta operacja nie spowoduje usunięcia danych personalnych, tylko Tymczasowe pliki pamięci podręcznej zostaną usunięte. W rezultacie będziesz miał możliwość odświeżenia systemu Android 4.4 KitKat i optymalizację MTK8382.

Wyczyść partycję pamięci podręcznej QTAB TQ7

  1. Aby Wipe Cache z urządzenia QTAB TQ7, należy je najpierw wyłączyć, przytrzymując przycisk zasilania przez kilka sekund. Hard Reset QTAB TQ7
  2. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie się wyłączy, a następnie przytrzymaj kombinację przycisku zasilania i zwiększania głośności przez około 5 sekund, aby kontynuować. HardReset QTAB TQ7
  3. Z wyświetlonego menu należy wybrać opcję „wyczyść partycję pamięci podręcznej”, używając klawiszy głośności, aby przejść do niej i klawisza zasilania, aby ją wybrać. Format QTAB TQ7
  4. Po kilku sekundach pamięć podręczna zostanie wyczyszczona, a następnie należy wybrać opcję "reboot system now" , aby ponownie uruchomić tablet. Wyczyść dane QTAB TQ7
  5. Twoje QTAB TQ7 zostanie uruchomione ponownie za kilka sekund i to wszystko.

rating star rating star rating star rating star rating star
bez oceny

Pomocy! To nie działa.