Twardy reset SAMSUNG Galaxy Watch Active

Jak przywrócić ustawienia fabryczne SAMSUNG Galaxy Watch Active ? Jak wyczyścić wszystkie dane w SAMSUNG Galaxy Watch Active? Jak obejść blokadę ekranu w SAMSUNG Galaxy Watch Active? Jak przywrócić ustawienia domyślne w SAMSUNG Galaxy Watch Active?

Prezentowany opis pokazuje metody operacji hard resetu SAMSUNG Galaxy Watch Active. Sprawdź jak wykonać Hard Reset przy użyciu kombinacji klawiszy i ustawień Tizen. W rezultacie Twój SAMSUNG Galaxy Watch Active będzie jak nowy i Twój Exynos 9110 będzie pracował szybciej.

Jak wykonać twardy reset SAMSUNG Galaxy Watch Active

  1. Najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania / ekranu głównego. SAMSUNG Galaxy Watch Active Home/Power button
  2. Przytrzymaj przycisk zasilania / ekranu głównego , aż u dołu ekranu pojawi się Ponowne uruchamianie . SAMSUNG Galaxy Watch Active Rebooting
  3. Gdy na ekranie pojawi się Ponowne uruchamianie, zacznij kilkakrotnie naciskać przycisk Zasilanie / Ekran główny. SAMSUNG Galaxy Watch Active Home/Power button
  4. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się opcja Select REBOOT MODE . SAMSUNG Galaxy Watch Active Boot mode
  5. Teraz naciśnij przycisk zasilania / ekranu głównego, aby przewijać opcje. SAMSUNG Galaxy Watch Active Home/Power button
  6. Następnie wybierz Odzyskiwanie, a następnie naciśnij i przytrzymaj Przycisk zasilania / ekranu głównego do momentu ponownego uruchomienia urządzenia.
    SAMSUNG Galaxy Watch Active Recovery SAMSUNG Galaxy Watch Active Home/Power button
  7. Zegarek rozpocznie teraz proces usuwania danych. Może to zająć kilka minut. SAMSUNG Galaxy Watch Active Resetting
  8. Dobra robota! Po chwili proces powinien zostać zakończony, a zegarek SAMSUNG Galaxy Watch Active powinien zostać przywrócony do domyślnych ustawień fabrycznych .

rating star rating star rating star rating star rating star
Ocena: 3,5 - 84 recenzje

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomocy! To nie działa.