Tryb Rozruchowy TOSHIBA WT8-A-102 Encore 2

Jak wejść w tryb rozruchu w TOSHIBA WT8-A-102 Encore 2 ? Jak otworzyć tryb rozruchu w TOSHIBA WT8-A-102 Encore 2 ? Jak korzystać z trybu rozruchu w TOSHIBA WT8-A-102 Encore 2 ?

Każdy TOSHIBA WT8-A-102 Encore 2 ma wbudowany tryb ukryty zwany trybem rozruchowym. Sprawdź, jak uzyskać dostęp do tego trybu.

  1. Na początku wyłącz TOSHIBA WT8-A-102 Encore 2 . Usuń hasło ekranu w TOSHIBA WT8-A-102 Encore 2
  2. Aby przejść do trybu rozruchu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania + zwiększania głośności , aż logo TOSHIBA pojawi się na ekranie. Usuń blokadę ekranu w TOSHIBA WT8-A-102 Encore 2
  3. Po wykonaniu wszystkich kroków urządzenie TOSHIBA WT8-A-102 Encore 2 otworzy tryb rozruchu. Przywróć TOSHIBA WT8-A-102 Encore 2

rating star rating star rating star rating star rating star
bez oceny

Articles

Pomocy! To nie działa.