Aby pomyślnie korzystać z FRP Unlocker, należy pobrać i zainstalować niezbędne sterowniki.

  1. Sterowniki USB dla twojego modelu
  2. Mini ADB i Fastboot ze sterownikami