Tryb DFU

Jest to tryb aktualizacji oprogramowania układowego urządzenia , który daje możliwość przywrócenia wszystkich urządzeń z dowolnego stanu. Jest to tryb, w którym BootROM akceptuje iBSS. Tryb DFU jest nieusuwalną częścią SecureROM. Przywracanie DRM rozwiązuje problemy z urządzeniem. Jest to głębszy tryb przywracania niż tryb odzyskiwania.

UWAGA!
Pamiętaj, że ta operacja usuwa
wszystkie dane personalne i ustawienia niestandardowe.
Zmiany będą nieodwracalne!

Przed wykonaniem tej operacji rekomendujemy zrobienie Kopii zapasowej na iCloud lub iTunes, żeby zachować dane.

iPad, iPhone 6s i starsze wercje, iPhone SE oraz iPod touch:

 1. Na samym początku podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
 2. W kroku drugim, przytrzymaj jednocześnie przyciski Home + Lock.
 3. Następnie zwolnij przycisk blokady, jednocześnie przytrzymując przycisk Home. (Jeśli pojawi się logo Apple, przycisk blokady był zbyt długo przytrzymywany).
 4. Nic nie będzie wyświetlane na ekranie, gdy urządzenie jest w trybie DFU. Jeśli jest otwarty, iTunes powiadomi Cię o wykryciu urządzenia w trybie odzyskiwania. (Jeśli urządzenie wyświetla ekran z prośbą o podłączenie urządzenia do iTunes, spróbuj ponownie.)

iPhone 7 i iPhone 7 Plus:

 1. W pierwszym kroku podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
 2. W następnym kroku przytrzymaj oba przyciski Side + zmniejszania głośności.
 3. Po 8 sekundach zwolnij przycisk boczny, jednocześnie przytrzymując przycisk zmniejszania głośności. (Jeśli pojawi się logo Apple, przycisk boczny był przytrzymywany zbyt długo).
 4. Nic nie będzie wyświetlane na ekranie, gdy urządzenie jest w trybie DFU. Jeśli jest otwarty, iTunes powiadomi Cię o wykryciu urządzenia w trybie odzyskiwania. (Jeśli urządzenie wyświetla ekran z prośbą o podłączenie urządzenia do iTunes, spróbuj ponownie wykonać następujące czynności).

iPhone 8, iPhone 8 Plus i iPhone X:

 1. Na samym początku podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
 2. W kroku drugim, szybko naciśnij przycisk zwiększania głośności.
 3. Następnie, szybko naciśnij przycisk zmniejszania głośności.
 4. Teraz przytrzymaj przycisk boczny, aż ekran stanie się czarny, a następnie przytrzymaj przyciski boczny i zmniejszania głośności.
 5. Po 5 sekundach zwolnij przycisk boczny, jednocześnie przytrzymując przycisk zmniejszania głośności. (Jeśli pojawi się logo Apple, przycisk boczny był zbyt długo przytrzymywany).
 6. Pamiętaj, że nic nie będzie wyświetlane na ekranie, gdy urządzenie jest w trybie DFU. Jeśli jest otwarty, iTunes powiadomi Cię o wykryciu urządzenia w trybie odzyskiwania. (Jeśli urządzenie wyświetla ekran z prośbą o podłączenie urządzenia do iTunes, spróbuj ponownie.)