Zásady ochrany osobných údajov

Informácie od správcu osobných údajov

Ako správca vašich osobných údajov vás týmto žiadame, aby ste si prečítali informácie potrebné v prípade zhromažďovania osobných údajov v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorou sa zrušuje smernica 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR).

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje v súlade so zákonom z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (konsolidovaný text Vestník zákonov z roku 2016, položka 922 v znení neskorších predpisov) a GDPR.

Správca osobných údajov

Správca osobných údajov je spoločnosť GSMCENTER.pl e-mail [email protected]
Vzťahuje sa to aj na povolenie na uvedenie na trh.

Úradník pre ochranu údajov

Informácie úradníka pre ochranu údajov: [email protected] Vzťahuje sa to aj na povolenie na uvedenie na trh.

Aké osobné informácie zhromažďujeme od ľudí, ktorí navštívia náš blog, web alebo aplikáciu?

Pri objednávaní alebo registrácii na našom webe môžete byť vyzvaný, aby ste zadali svoje meno, e-mailovú adresu alebo iné podrobnosti, ktoré vám pomôžu s vašou skúsenosťou.

Kedy zhromažďujeme informácie?

Zhromažďujeme od vás informácie, keď sa zaregistrujete na našom webe, zadáte objednávku, prihlásite sa na odber bulletinu, vyplníte formulár alebo zadáte informácie na náš web.

Poskytnite nám spätnú väzbu k našim produktom alebo službám.

Ako používame vaše informácie?

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžeme použiť pri registrácii, nákupe, registrácii do nášho spravodajcu, odpovedi na prieskum alebo marketingovú komunikáciu, surfovaní po webe alebo pri používaní niektorých ďalších funkcií stránok nasledujúcimi spôsobmi:

Ako chránime vaše informácie?

Nepoužívame skenovanie zraniteľnosti a / alebo skenovanie podľa štandardov PCI.
Externá platobná brána kompatibilná s PCI spracováva všetky transakcie CC.
Používame pravidelné skenovanie malwaru.
Vaše osobné údaje sú obsiahnuté za zabezpečenými sieťami a sú prístupné iba obmedzenému počtu osôb, ktoré majú špeciálne prístupové práva k takým systémom, a sú povinné tieto informácie uchovávať v tajnosti. Okrem toho sú všetky citlivé informácie o úvere, ktoré zadáte, šifrované technológiou Secure Socket Layer (SSL).

Keď používateľ zadáva, predkladá alebo pristupuje k svojim informáciám, implementujeme celý rad bezpečnostných opatrení, aby sme zachovali bezpečnosť vašich osobných údajov.

Všetky transakcie sú spracovávané prostredníctvom poskytovateľa brány a nie sú uložené ani spracovávané na našich serveroch.

Používame „cookies“?

Áno. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré web alebo jeho poskytovateľ služieb prevádza na pevný disk vášho počítača prostredníctvom webového prehľadávača (ak to povoľujete), ktorý umožňuje systémom stránok alebo poskytovateľa služieb rozpoznať váš prehliadač a zachytiť a zapamätať si určité informácie. Napríklad používame cookies, aby sme si mohli zapamätať a spracovať položky vo vašom nákupnom košíku. Používajú sa tiež na to, aby nám pomohli pochopiť vaše preferencie na základe predchádzajúcej alebo aktuálnej aktivity na webe, čo nám umožňuje poskytovať vylepšené služby. Súbory cookie tiež používame na to, aby sme mohli zhromažďovať súhrnné údaje o návštevnosti stránok a ich interakciách, aby sme mohli v budúcnosti ponúknuť lepšie skúsenosti a nástroje.

Cookies používame na:

Môžete si vybrať, aby vás počítač varoval pri každom odosielaní súboru cookie, alebo môžete vypnúť všetky súbory cookie. Urobíte to pomocou nastavení prehľadávača. Keďže sa prehliadač trochu líši, prečítajte si v ponuke pomocníka svojho prehliadača, kde sa dozviete správny spôsob úpravy súborov cookie.

Ak cookies vypnete, neovplyvní to dojem používateľa.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov

Google AdSense Reklamné požiadavky spoločnosti Google možno zhrnúť podľa zásad inzercie spoločnosti Google. Sú zavedené, aby používateľom poskytovali pozitívnu skúsenosť. Na našich webových stránkach používame reklamu Google AdSense. Viac tu.

Spoločnosť Google ako dodávateľ tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na našich stránkach. Používanie súboru cookie DART spoločnosťou Google mu umožňuje zobrazovať reklamy našim používateľom na základe ich návštevy našich stránok a iných stránok na internete. Používatelia môžu zrušiť používanie súboru cookie DART tak, že navštívia pravidlá ochrany osobných údajov v reklamnej a obsahovej sieti Google.

analytika
Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú vlastníkovi monitorovať a analyzovať webový prenos a môžu byť použité na sledovanie správania používateľa.

Google Analytics (Google)
Google Analytics je služba na analýzu webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto aplikácie, na prípravu správ o svojich činnostiach a ich zdieľanie s ostatnými službami Google.
Spoločnosť Google môže zhromažďované údaje použiť na usporiadanie a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.
Zhromaždené osobné údaje: údaje súborov cookie a použitia.
Miesto spracovania: USA - Zásady ochrany osobných údajov

Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami
Tieto služby umožňujú interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo zo stránok tejto aplikácie. Interakcia a informácie získané touto aplikáciou vždy podliehajú nastaveniam ochrany osobných údajov používateľa pre každú sociálnu sieť. Ak je nainštalovaná služba umožňujúca interakciu so sociálnymi sieťami, môže zhromažďovať údaje o premávke pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ich používatelia nepoužívajú.

Tlačidlo acebook Like a sociálne widgety (Facebook)
Tlačidlo Facebook Like a sociálne widgety sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Facebook poskytovanou spoločnosťou Facebook Inc.
Zhromaždené osobné údaje: údaje súborov cookie a použitia.
Miesto spracovania: USA - Zásady ochrany osobných údajov

Zaväzujeme sa, že budeme podnikať v súlade s týmito zásadami, aby sme zabezpečili ochranu a zachovanie dôvernosti osobných údajov.

Podmienky používania webovej stránky

1. Podmienky
Vstupom na túto webovú stránku súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito webovými podmienkami Podmienky používania všetkých platných zákonov a predpisov a súhlasíte s tým, že zodpovedáte za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak s niektorou z týchto podmienok nesúhlasíte, máte zakázané používať alebo pristupovať na tieto stránky. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach.

Registráciou na stránke súhlasíte s tým, že budete dostávať potrebné informácie prostredníctvom e-mailu, napríklad: zmena fungovania stránky, porucha z dôvodu údržby alebo dočasné pozastavenie akejkoľvek služby.

Používatelia prihlásení na odber bulletinu môžu od správcov stránok a súvisiacich subjektov dostávať aj informácie o správach, službách a propagačných akciách na webe a ďalšie reklamné materiály. Odber spravodajstva môžete kedykoľvek zrušiť pomocou príslušného formulára.

2. Použite licenciu
Povoluje sa dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (informácií alebo softvéru) na webovú stránku hardreset.info na osobné, nekomerčné nekomerčné prechodné zobrazenie. Ide o udelenie licencie, nie prevod vlastníctva, a na základe tejto licencie nemôžete:

Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte niektoré z týchto obmedzení a spoločnosť HardReset.info ju môže kedykoľvek ukončiť. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie musíte zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti
Materiály na webovej stránke HardReset.info sa poskytujú „tak, ako sú“. HardReset.info neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto sa zrieka a neguje všetky ostatné záruky, vrátane, bez obmedzenia, predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv. HardReset.info ďalej nezaručuje ani nevyjadruje žiadne vyjadrenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na jej internetovej stránke alebo inak súvisiacich s takýmito materiálmi alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

4. Obmedzenia
HardReset.info ani jej dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne škody (vrátane, okrem iného, ​​škôd za stratu dát alebo zisku), ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nemožnosti používať materiály na internetovej stránke HardReset.info, aj keď sú HardReset .info alebo autorizovaný zástupca HardReset.info bol upovedomený ústne alebo písomne ​​o možnosti takejto škody. Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

5. Revízie a Errata
Materiály, ktoré sa objavujú na webovej stránke HardReset.info, môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. HardReset.info nezaručuje, že žiadny z materiálov na jeho webovej stránke je presný, úplný alebo aktuálny. HardReset.info môže kedykoľvek urobiť zmeny v materiáloch obsiahnutých na jeho webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia. HardReset.info sa však nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy
HardReset.info nekontroloval všetky stránky prepojené na jeho internetovú webovú stránku a nezodpovedá za obsah žiadnej takejto prepojenej stránky. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že stránka HardReset.info je schválená. Použitie akejkoľvek takejto prepojenej webovej stránky je na vlastné riziko používateľa.

7. Úpravy podmienok používania stránok
HardReset.info môže tieto podmienky používania svojich webových stránok kedykoľvek bez upozornenia revidovať. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto Podmienok používania.

8. Rozhodné právo
Akékoľvek nároky týkajúce sa webovej stránky HardReset.info sa riadia zákonmi Európskej únie bez ohľadu na jej kolízne normy.