27 Mar 2023

Ako stiahnuť aplikácie na iPhone?

Ak používate iPhone, možno ste si všimli, že váš telefón sa môže niekedy spomaliť kvôli množstvu nainštalovaných aplikácií. To môže tiež viesť k problémom s ukladaním, najmä ak máte telefón s nižšou kapacitou pamäte. Jedným z riešení tohto problému je stiahnutie aplikácií z vášho iPhone. V tomto článku budeme diskutovať o tom, čo znamená sťahovanie aplikácií a ako to urobiť.

Čo je to sťahovanie aplikácií?

Vykladanie aplikácií je funkcia predstavená spoločnosťou Apple so systémom iOS 11, ktorá vám umožňuje odstrániť aplikáciu z vášho iPhone a zároveň zachovať jej údaje a dokumenty nedotknuté. Táto funkcia sa líši od odstránenia aplikácie, pri ktorom sa odstráni aplikácia aj jej údaje. Keď zložíte aplikáciu , odstráni sa iba samotná aplikácia, čím sa uvoľní miesto v úložisku vášho iPhone, ale údaje sa ponechajú pre prípad, že by ste aplikáciu chceli v budúcnosti znova použiť.

Sťahovanie aplikácií môže byť užitočné, ak chcete uvoľniť miesto v úložisku bez straty údajov aplikácie. Ak máte napríklad aplikáciu, ktorú používate len príležitostne, jej vyloženie vám môže pomôcť ušetriť úložný priestor bez toho, aby ste odstránili údaje aplikácie.

Ako stiahnuť aplikácie na iPhone

Tu je postup, ako stiahnuť aplikácie z vášho iPhone :

  1. Prejdite do nastavení vášho iPhone a klepnite na „Všeobecné“.
  2. Posuňte zobrazenie nadol a klepnite na „Úložisko iPhone“.
  3. Zobrazí sa zoznam všetkých aplikácií na vašom iPhone. Nájdite aplikáciu, ktorú chcete stiahnuť, a klepnite na ňu.
  4. Klepnite na „Vypnúť aplikáciu“.
  5. Na obrazovke sa zobrazí potvrdzujúca správa, potvrďte ju opätovným klepnutím na „Vypnúť aplikáciu“.
  6. Aplikácia bude z vášho iPhone odstránená a jej ikona bude sivá. Údaje a dokumenty aplikácie však zostanú vo vašom iPhone.

Ak chcete aplikáciu preinštalovať, môžete jednoducho klepnúť na jej sivú ikonu. Aplikácia sa preinštaluje a obnovia sa všetky jej údaje a dokumenty.

Výhody sťahovania aplikácií

Sťahovanie aplikácií má niekoľko výhod:

  1. Šetrí úložný priestor: Sťahovanie aplikácií vám môže pomôcť uvoľniť úložný priestor na vašom iPhone. To je užitočné najmä vtedy, ak máte iPhone s menšou úložnou kapacitou alebo ak vám dochádza úložný priestor.
  2. Zachováva údaje nedotknuté: Na rozdiel od odstránenia aplikácie, stiahnutie aplikácie zachová jej údaje a dokumenty nedotknuté. To môže byť užitočné, ak chcete aplikáciu v budúcnosti znova použiť bez straty údajov.
  3. Jednoduché obnovenie: Ak chcete aplikáciu znova použiť, môžete jednoducho klepnúť na jej sivú ikonu a znova sa nainštaluje so všetkými údajmi a dokumentmi.
  4. Zlepšuje výkon: Sťahovanie aplikácií môže tiež pomôcť zlepšiť výkon vášho iPhone. Uvoľnením úložného priestoru môže váš iPhone fungovať plynulejšie a efektívnejšie.

Záver

Sťahovanie aplikácií je užitočná funkcia, ktorá vám môže pomôcť uvoľniť úložný priestor na vašom iPhone bez straty dát. Je to skvelý spôsob, ako udržať váš iPhone plynulý a efektívny. Ak máte aplikáciu, ktorú často nepoužívate, zložiť ju môže byť dobrou možnosťou, ako ušetriť úložný priestor. Dúfame, že vám tento článok pomohol pochopiť, ako stiahnuť aplikácie na iPhone a aké výhody to poskytuje.

Do Dawid Kasraszwili dňa 27 Mar 2023

rating star rating star rating star rating star rating star
Rating: 5,0 - 1 recenzia

Ak to považujete za užitočné, kliknite na ikonu Google Star, Like it on Facebook alebo nás sledujte Twitter a Instagram