Tvrdý reset A-RIVAL BIONIQ PRO

Ako vykonať factory reset A-RIVAL BIONIQ PRO? Ako vymazať všetky údaje v A-RIVAL BIONIQ PRO? Ako obísť zámok obrazovky v A-RIVAL BIONIQ PRO? Ako obnoviť prednastavené v A-RIVAL BIONIQ PRO?

V nasledujúcom návode sú uvedené všetky metódy Master resetuA-RIVAL BIONIQ PRO. Pozrite sa, ako to dosiahnuť Hard Reset pomocou hardvérových kľúčov aAndroid 4.1 Jelly Bean nastavení. Výsledkom bude to, že A-RIVAL BIONIQ PRO bude ako nový a váš Cortex A9 bude pracovať rýchlejšie.

Ako tvrdo resetovať A-RIVAL BIONIQ PRO

  1. Na začiatku zapnite zariadenie stlačením vypínača. Natrvalo odstrániť údaje z A-RIVAL BIONIQ PRO

  2. Potom podržte stlačené tlačidlo zvýšenia hlasitosti + napájanie približne 5-10 sekúnd. Hard Reset A-RIVAL BIONIQ PRO

  3. Keď sa na obrazovke zobrazí nová ponuka, mali by ste uvoľniť pozastavené klávesy.

  4. V ponuke vyberte možnosť "Wipe Data/Factory Reset" pomocou tlačidiel na posúvanie hlasitosti a tlačidla Zapnúť a vyberte možnosti. Hard Reset A-RIVAL BIONIQ PRO

  5. Klepnutím na položku "Delete all user data" potvrďte, či ste si úplne istí, že chcete vymazať všetky svoje údaje, a potom pomocou tlačidla napájania túto možnosť potvrďte. Factory Reset A-RIVAL BIONIQ PRO

  6. Blahoželáme! Tvrdý reset bol úspešne vykonaný. Teraz je váš tablet odomknutý a je chránený zámkom obrazovky.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.