Mäkký reset AT MOBILE Bear

Ak váš AT MOBILE Bear je zaseknutý alebo zamrznutý, môžete vykonať operáciu soft reset. Pozrite sa, ako vynútiť reštart Windows Mobile 5.0. Výsledkom bude to, že AT MOBILE Bear by sa mal reštartovať a znova spustiť. Kliknutím sem získate viac informácií o operácii soft reset.

Ako jemne resetovať AT MOBILE Bear?

  1. Najprv podržte vypínač a počkajte, kým menu, v ktorom vyberiete možnosť, vypne telefón alebo stlačte a podržte vypínač a počkajte, kým sa telefón nevypne. Factory Reset AT MOBILE Bear
  2. Počkajte pár sekúnd.
  3. Potom stlačte vypínač a počkajte, kým sa telefón nezapne. Factory Reset AT MOBILE Bear

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

Pomôž mi! Toto nefunguje.