Hard Reset BARTEC PIXAVI Impact X NC

Ako vykonať factory reset BARTEC PIXAVI Impact X NC? Ako vymazať všetky údaje v BARTEC PIXAVI Impact X NC? Ako obísť zámok obrazovky v BARTEC PIXAVI Impact X NC? Ako obnoviť prednastavené v BARTEC PIXAVI Impact X NC?

V nasledujúcom návode sú uvedené všetky metódy Master resetuBARTEC PIXAVI Impact X NC. Pozrite sa, ako to dosiahnuť Hard Reset pomocou hardvérových kľúčov aAndroid 5.1.1 Lollipop nastavení. Výsledkom bude to, že BARTEC PIXAVI Impact X NC bude ako nový a váš bude pracovať rýchlejšie.

Prvá metóda

  1. Ak chcete vykonať tvrdý reset zariadenia BARTEC PIXAVI Impact X NC, musíte najprv vypnúť zariadenie. Môžete to urobiť tak, že podržíte tlačidlo napájania . Obnoviť BARTEC PIXAVI Impact X NC
  2. Keď je zariadenie vypnuté, musíte podržať tlačidlo napájania a tlačidlo zvýšenia hlasitosti . Odstránenie hesla obrazovky na BARTEC PIXAVI Impact X NC
  3. Z ponuky vyberte možnosť Wipe data/factory reset . Na navigáciu použite tlačidlá ovládania hlasitosti a pomocou tlačidiel napájania vyberte možnosť. Natrvalo odstrániť údaje z BARTEC PIXAVI Impact X NC
  4. Potvrďte operáciu výberom Yes . Hard Reset BARTEC PIXAVI Impact X NC
  5. Vyberte možnosť Reboot system now . Natrvalo odstrániť údaje z BARTEC PIXAVI Impact X NC
  6. Vaše zariadenie je teraz obnovené na výrobné nastavenia .

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.