Port Forward pre Xbox Series S na Belgacom B-Box-2

Ako nakonfigurovať presmerovanie portov pre Xbox Series S na Belgacom B-Box-2. Port Forward všetky potrebné porty na Belgacom B-Box-2 pre Xbox Series S.

Ako nastaviť presmerovanie portov Xbox Series S na Belgacom B-Box-2?

 1. Najprv spustite konzolu Xbox Series S.
 2. Potom kliknite na Nastavenia a vyberte Sieť. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 1. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 2.
 3. Vyberte kartu Rozšírené nastavenia . Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 3.
 4. Teraz si musíte poznačiť IP adresu, masku podsiete a bránu vašej konzoly. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 4.
 5. Otvorte panel správcu Belgacom B-Box-2, ak neviete ako, skontrolujte, ako otvoriť stránku správcu Belgacom B-Box-2 .
 6. Stlačte Ďalšie funkcie. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 5.
 7. Vyberte Nastavenia siete, vyberte LAN a prejdite nadol po stránke. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 6. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 7. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 8.
 8. Kliknite na tlačidlo Pridať . Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 9.
 9. Zadajte adresu IP a adresu MAC , ktoré ste si zapísali z konzoly Xbox Series S. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 10. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 11.
 10. Teraz stlačte tlačidlo OK. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 12. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 13.
 11. Potom vyberte Nastavenia zabezpečenia a Služby NAT. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 14. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 15.
 12. Stlačte tlačidlo Pridať . Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 16.
 13. Ďalej zadajte Názov služby, Názov zariadenia a IP adresu hostiteľa. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 17. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 18. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 19.
 14. Zo zoznamu Protokol vyberte TCP/UDP. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 20. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 21. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 22.
 15. Pridať do interného portu: 3074 a potom zadajte Externý port: 3074 a stlačte Uložiť. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 23. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 24. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 25. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 26.
 16. Ešte raz kliknite na tlačidlo Pridať . Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 27.
 17. Znova zadajte názov služby, názov zariadenia a IP adresu hostiteľa. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 28. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 29. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 30.
 18. Zo zoznamu protokolov vyberte UDP. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 31. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 32. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 33.
 19. Pridať do interného portu: 88 a potom zadajte externý port: 88. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 34. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 35.
 20. Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť . Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 36. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 37.
 21. Aby všetko fungovalo správne, zopakujte kroky 16, 17, 18, 19 a 20 pre porty: 500, 3544, 4500.
 22. úžasné! Ak sú všetky porty správne presmerované, mali by ste mať lepšie spojenie medzi Xbox Series S a Belgacom B-Box-2. Port Forward for Xbox Series S on Belgacom B-Box-2, step 38.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie