Hard Reset BROTHER HL-1210W

Táto operácia vynuluje všetky BROTHER HL-1210W nastavenia späť na nastavenia, ktoré boli nastavené z výroby. Naučte sa, ako tvrdý reset BROTHER HL-1210W.
Postupujte podľa našich pokynov a všetky BROTHER HL-1210W nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty . Všetky údaje uložené na BROTHER HL-1210W sa vymažú vždy, takže pred pokračovaním v resetovaní BROTHER HL-1210W dvakrát premyslite. Ak sa počas tlače BROTHER HL-1210W zasekne alebo zamrzne alebo ak máte problémy s pripojením Wi-Fi, postupujte podľa tohto jednoduchého sprievodcu a po BROTHER HL-1210W by chyby resetovania mali zmiznúť.

Prvá metóda:

  1. Kliknutím na tlačidlo vypnutia vypnite BROTHER HL-1210W . BROTHER HL-1210W power button
  2. Uistite sa, že je horný kryt zatvorený a napájací kábel zapojený.
  3. Podržte stlačené tlačidlo BROTHER HL-1210W vypínača a otvorte a zatvorte horný kryt. BROTHER HL-1210W open cover
  4. Uvoľnite tlačidlo napájania a uistite sa, že všetky LED diódy zhasnú.
    BROTHER HL-1210W error light BROTHER HL-1210W ready light
  5. Stlačte tlačidlo napájania desaťkrát. BROTHER HL-1210W sa automaticky reštartuje. BROTHER HL-1210W power button
  6. Dobrá práca! Hard Reset je dokončený a BROTHER HL-1210W bude fungovať bez chýb.

rating star rating star rating star rating star rating star
Rating: 5,0 - 1 recenzia

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.