Konfigurovať DHCP na CC&C WA-6211-V5

Ako nakonfigurovať DHCP na CC&C WA-6211-V5

  • Najprv otvorte prihlasovaciu stránku správcu smerovača a prihláste sa.
  • Nájdite a zadajte sekciu DHCP .
  • Mali by ste vidieť tlačidlo, ktoré povolí DHCP na vašom CC&C WA-6211-V5.
  • Teraz vyberte rozsah IP, z ktorého DHCP vyberie IP adresy (napríklad 192.168.1.2 - 192.168.1.80), ktoré pridelí zariadeniam pripojeným k sieti.
  • Môžete tiež nakonfigurovať čas prenájmu.
  • Uložte nastavenia.
  • Dobrá práca! Nastavili ste DHCP na CC&C WA-6211-V5!

rating star rating star rating star rating star rating star
Rating: 1,8 - 5 recenzia