Hard Reset DYSON Pure Hot + Cool HP04

Ak máte problémy s DYSON Pure Hot + Cool HP04 alebo ak vaša sieť Wi-Fi neustále stráca, skúste ju resetovať. Postupujte podľa týchto pokynov a naučte sa, ako hard resetovať DYSON Pure Hot + Cool HP04 .

Prvá metóda:

  1. Uistite sa, že DYSON Pure Hot + Cool HP04 je zapnutý, aby ste spustili operáciu Hard Reset. DYSON Pure Hot + Cool HP04  main view
  2. Na resetovanie stlačte a podržte tlačidlo 'Standby ON / OFF' na základni čističky na viac ako 20 sekúnd. DYSON Pure Hot + Cool HP04  powerbutton
  3. Symbol WiFi bude blikať na displeji DYSON Pure Hot + Cool HP04 striedavo medzi bielou a zelenou, čo znamená, že oholenie vášho sieťového nastavenia bolo odstránené. DYSON Pure Hot + Cool HP04  wifi indicator
  4. Dobrá práca! Po dokončení operácie DYSON Pure Hot + Cool HP04 Hard Reset boli vaše nastavenia Wi-Fi vymazané a DYSON Pure Hot + Cool HP04 nastavenia boli obnovené na predvolené továrenské nastavenia.

rating star rating star rating star rating star rating star
Rating: 2,3 - 4 recenzia

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.