Hard Reset DYSON Pure Humidify + Cool

Ak sa neobnoví normálna prevádzka DYSON Pure Humidify + Cool, skúste tvrdý reset DYSON Pure Humidify + Cool. Hard Reset zničí vlastnosti režimov čistenia a resetuje aj pripojenie Wi-Fi. Z aplikácie Dyson Link App bude tiež odstránený DYSON čistič vzduchu a budete musieť znova pridať zariadenie Pure Humidify + Cool. Naučte sa, ako obnoviť predvolené hodnoty na čističi vzduchu DYSON.

Prvá metóda:

  1. Uistite sa, že DYSON Pure Humidify + Cool je zapnutý, aby ste spustili operáciu Hard Reset.
  2. Resetujte stlačením a podržaním tlačidla „Standby ON / OFF“ na základni čističa na viac ako 20 sekúnd. DYSON Pure Humidify + Cool power key
  3. Symbol WiFi bude blikať na displeji DYSON Pure Humidify + Cool striedavo medzi bielou a zelenou, čo znamená, že oholenie vášho sieťového nastavenia bolo odstránené. DYSON Pure Humidify + Cool display
  4. Dobrá práca! Keď DYSON Pure Humidify + Cool Operácia tvrdého resetovania je dokončená vaše nastavenia Wi-Fi boli vymazané a DYSON Pure Humidify + Cool nastavenia boli obnovené na predvolené hodnoty od výroby.

rating star rating star rating star rating star rating star
Rating: 2,3 - 3 recenzia

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.