Tvrdý reset EPSON L3101

Ako tvrdo resetovať EPSON L3101

Môžete resetovať EPSON L3101 späť na predvolené nastavenia tlačiarne. Naučte sa, ako obnoviť továrenské nastavenia EPSON L3101.
Postupujte podľa našich pokynov a všetky EPSON L3101 nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty. Všetky údaje uložené na EPSON L3101 sa vymažú vždy, takže pred pokračovaním v resetovaní EPSON L3101 dvakrát premýšľajte. Ak sa váš EPSON L3101 počas tlače zasekol alebo zamrzol alebo máte problémy s pripojením Wi-Fi , postupujte podľa tohto jednoduchého sprievodcu a po EPSON L3101 by chyby resetovania mali zmiznúť.

  1. Kampane EPSON L3101 musia vypnúť, ak nie stlačiť tlačidlo Power raz pre napájanie ho. EPSON L3101 power button
  2. Podržte stlačené tlačidlo stavu siete.
  3. Stlačte vypínač, kým nezačnú striedavo blikať kontrolky Wi-Fi a Wi-Fi Direct.
    EPSON L3101 power and wifi keys EPSON L3101 WiFi indicators
  4. Potom uvoľnite obe tlačidlá.
  5. Keď zhasne kontrolka Wi-Fi a Wi-Fi Direct , nastavenia Wi-Fi sa obnovia.
  6. Dobrá práca! Teraz sú všetky EPSON L3101 nastavenia nastavené na predvolené hodnoty.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.