Hard Reset HONEYWELL HPA200 True HEPA

Naučte sa, ako resetovať HONEYWELL HPA200 True HEPA . Vynulovať chybu filtra zmeny. Pokračujte v čistení vzduchu bez výmeny filtra. Vymazať HONEYWELL HPA200 True HEPA chyby. Ak sa rozsvietia kontrolky výmeny filtra, postupujte podľa týchto krokov a zistite, ako odstrániť chyby výmeny filtra na čističi vzduchu HONEYWELL.

  1. Kliknite na tlačidlo Skontrolovať filtre a podržte ho najmenej 2 sekundy. HONEYWELL HPA200 True HEPA reset filter keys
  2. Časovač filtra sa vynuluje a kontrolka chyby prestane blikať.
  3. Stlačte tlačidlo Skontrolovať predradený filter a podržte ho stlačené dlhšie ako 2 sekundy.
  4. Časovač predfiltrovania sa vynuluje a kontrolka chyby už nebude svietiť.
  5. Dobrá práca! Resetujete obidva filtre a môžete pokračovať v používaní HONEYWELL bez chýb.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.