Hard Reset HP DeskJet 2675

Môžete resetovať HP DeskJet 2675 späť na predvolené nastavenia tlačiarne. Naučte sa, ako obnoviť továrenské nastavenia HP DeskJet 2675.
Postupujte podľa našich pokynov a všetky HP DeskJet 2675 nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty. Všetky údaje uložené na HP DeskJet 2675 sa vymažú vždy, takže pred pokračovaním v resetovaní HP DeskJet 2675 dvakrát premýšľajte. Ak sa váš HP DeskJet 2675 počas tlače zasekol alebo zamrzol alebo máte problémy s pripojením Wi-Fi, postupujte podľa tohto jednoduchého sprievodcu a po HP DeskJet 2675 by chyby resetovania mali zmiznúť.

  1. Na začiatku vašej HP DeskJet 2675 musí byť správne zapnutý, ak nie je stlačený HP DeskJet 2675 vypínač a počkajte, kým nebude pripravený na tlač.
  2. Teraz musíte kliknúť a podržať tlačidlo napájania. HP DeskJet 2675 power key
  3. Kliknite a podržte kláves Zrušiť na ovládacom paneli HP DeskJet 2675, neprestávajte držať tlačidlo napájania. HP DeskJet 2675 reset keys combination
  4. Držte obe tlačidlá stlačené najmenej 3 sekundy.
  5. Uvoľnite tlačidlá Zrušiť.
  6. Po krátkej chvíli uvoľnite vypínač.
  7. Úžasné! Obnovenie továrenských nastavení je dokončené a HP DeskJet 2675 nastavenia sú nastavené na predvolené hodnoty.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.