Hard Reset HP DeskJet 3632

Môžete resetovať HP DeskJet 3632 späť na predvolené nastavenia tlačiarne. Naučte sa, ako obnoviť továrenské nastavenia HP DeskJet 3632 .
Postupujte podľa našich pokynov a všetky HP DeskJet 3632 nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty. Všetky údaje uložené na HP DeskJet 3632 sa vymažú vždy, takže pred pokračovaním v resetovaní HP DeskJet 3632 dvakrát premýšľajte. Ak sa počas tlače HP DeskJet 3632 zasekne alebo zamrzne alebo ak máte problémy s pripojením Wi-Fi, postupujte podľa tohto jednoduchého sprievodcu a po HP DeskJet 3632 by chyby resetovania mali zmiznúť.

 1. Na začiatku musíte HP DeskJet 3632 správne zapnúť, ak nie, stlačte HP DeskJet 3632 vypínač a počkajte, kým nebude pripravený na tlač. HP DeskJet 3632 power button
 2. Teraz musíte kliknúť a podržať tlačidlo napájania.
 3. Dvakrát kliknite na tlačidlo Kopírovať na ovládacom paneli HP DeskJet 3632 , neprestávajte držať tlačidlo napájania. HP DeskJet 3632 copy button
 4. Teraz trikrát klepnite na tlačidlo Zrušiť a podržte vypínač. HP DeskJet 3632 cancel button
 5. HP DeskJet 3632 Indikátor WiFi by mal začať blikať. HP DeskJet 3632 WiFi indicator
 6. Uvoľnite tlačidlo napájania.
 7. Dobrá práca! Obnovenie továrenských nastavení je dokončené a je potrebné znova nakonfigurovať HP DeskJet 3632 nastavenia Wi-Fi.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.