Hard Reset HP DeskJet Ink Advantage 3775

Môžete resetovať HP DeskJet Ink Advantage 3775 späť na predvolené nastavenia tlačiarne. Naučte sa, ako obnoviť továrenské nastavenia HP DeskJet Ink Advantage 3775.
Postupujte podľa našich pokynov a všetky HP DeskJet Ink Advantage 3775 nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty. Všetky údaje uložené na HP DeskJet Ink Advantage 3775 sa vymažú vždy, takže pred pokračovaním v procese resetovania HP DeskJet Ink Advantage 3775 si dvakrát premyslite . Ak sa váš HP DeskJet Ink Advantage 3775 počas tlače zasekol alebo zamrzol alebo máte problémy s pripojením Wi-Fi, postupujte podľa tohto jednoduchého sprievodcu a po HP DeskJet Ink Advantage 3775 by chyby resetovania mali zmiznúť.

  1. Ak chcete spustiť HP DeskJet Ink Advantage 3775 správne zapnutie, ak nie, stlačte HP DeskJet Ink Advantage 3775 vypínač a počkajte, kým nebude pripravený na tlač.
  2. Teraz musíte kliknúť a podržať vypínač. Hard Reset HP DeskJet Ink Advantage 3775
  3. Stlačte a podržte tlačidlo Zrušiť na ovládacom paneli HP DeskJet Ink Advantage 3775, neprestávajte držať tlačidlo napájania. HP DeskJet Ink Advantage 3775 powerbutton
  4. Držte obe tlačidlá stlačené najmenej 3 sekundy.
  5. Uvoľnite tlačidlo Zrušiť .
  6. Po krátkej chvíli uvoľnite vypínač.
  7. Veľký úspech! HP DeskJet Ink Advantage 3775 Nastavenia Wi-Fi je teraz možné znova nastaviť.

rating star rating star rating star rating star rating star
Rating: 3,0 - 2 recenzia

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.