Hard Reset HP DeskJet Plus 4155

Naučte sa, ako resetovať HP DeskJet Plus 4155. Obnovte predvolené nastavenia tlačiarne HP . Všetky predtým nakonfigurované nastavenia sa nastavia na predvolené hodnoty a DeskJet Plus 4155 sa odstráni z aplikácie HP Smart. Obnovte všetky nastavenia na tlačiarni HP. Priveďte svoj HP DeskJet Plus 4155 na úplne nový štát.

  1. Na začiatku vašej HP DeskJet Plus 4155 musí byť správne zapnutý, ak nie je stlačený HP DeskJet Plus 4155 vypínač a počkajte, kým nebude pripravený na tlač.
  2. Teraz musíte kliknúť a podržať tlačidlo napájania. HP DeskJet Plus 4155 power button
  3. Kliknite a podržte tlačidlo Zrušiť na ovládacom paneli HP DeskJet Plus 4155, neprestávajte držať vypínač.
    HP DeskJet Plus 4155 cancel button HP DeskJet Plus 4155 power button
  4. Držte obe tlačidlá stlačené najmenej 3 sekundy.
  5. Uvoľnite tlačidlá Zrušiť.
  6. Po krátkej chvíli uvoľnite vypínač.
  7. Úžasné! Obnovenie továrenských nastavení je dokončené a HP DeskJet Plus 4155 nastavenia sú nastavené na predvolené hodnoty.

rating star rating star rating star rating star rating star
Rating: 2,6 - 20 recenzia

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.