Hard Reset HUAWEI 5G CPE Pro

Naučte sa, ako úplne resetovať HUAWEI 5G CPE Pro pomocou webového prehliadača alebo špeciálnej aplikácie Huawei AI Life. Toto je najlepšia metóda smerovača Úplné obnovenie HUAWEI. Obnovte všetky nastavenia HUAWEI 5G CPE Pro za pár sekúnd.

Prvá metóda:

  1. Keď je funkcia HUAWEI 5G CPE Pro zapnutá, otočte ju hore dnom a vyhľadajte otvor so značkou RESET v dolnej časti. A reset hole where you need to insert office paper clip to reset HUAWEI 5G CPE Pro
  2. Na zacvaknutie použite kancelársku sponku alebo niečo dlhé a tenké.
  3. Teraz HUAWEI indikátor stavu smerovača začne blikať na modro. HUAWEI 5G CPE Pro LED light indicators
  4. Poskytnite aplikácii HUAWEI 5G CPE Pro chvíľu na obnovenie továrenských nastavení a úplné reštartovanie.
  5. Keď sa obidve kontrolky LED rozsvietia neprerušovanou zelenou farbou a modrá farba 5G CPE Pro smerovača je pripravená na ďalšiu prácu.
  6. Úžasné! Dokončili ste HUAWEI 5G CPE Pro reset.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.