Tvrdý reset INQ Chat 3G

Ako vykonať factory reset INQ Chat 3G? Ako vymazať všetky údaje v INQ Chat 3G? Ako obísť zámok obrazovky v INQ Chat 3G? Ako obnoviť prednastavené v INQ Chat 3G?

V nasledujúcom návode sú uvedené všetky metódy Master resetuINQ Chat 3G. Pozrite sa, ako to dosiahnuť Hard Reset pomocou hardvérových kľúčov aVendor nastavení. Výsledkom bude to, že INQ Chat 3G bude ako nový a váš bude pracovať rýchlejšie.

Ako tvrdo resetovať INQ Chat 3G

  1. Stlačte vypínač, kým sa telefón nezapne.
    Hard Reset INQ Chat 3G
  2. Ďalej na obrazovke Domov stlačte kláves Menu.
    Hard Reset INQ Chat 3G
  3. Teraz prejdite na Nastavenia -> Rozšírené nastavenia -> Zabezpečenie -> Telefón a SIM karta -> Obnoviť nastavenia -> Yes.
  4. Vaše zariadenie sa potom nastaví na výrobné nastavenia.
  5. Hotový!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.