Hard Reset LAVA Iris 350M

Ako vykonať factory reset LAVA Iris 350M? Ako vymazať všetky údaje v LAVA Iris 350M? Ako obísť zámok obrazovky v LAVA Iris 350M? Ako obnoviť prednastavené v LAVA Iris 350M?

V nasledujúcom návode sú uvedené všetky metódy Master resetuLAVA Iris 350M. Pozrite sa, ako to dosiahnuť Hard Reset pomocou hardvérových kľúčov aAndroid 4.2 Jelly Bean nastavení. Výsledkom bude to, že LAVA Iris 350M bude ako nový a váš bude pracovať rýchlejšie.

  1. Pri prvom vypnutí zariadenia. Formát LAVA Iris 350M
  2. Potom stlačte a podržte tlačidlo Volume Up + Power. Obnoviť LAVA Iris 350M
  3. Keď uvidíte zmenu na obrazovke, uvoľnite pozastavené tlačidlá.
  4. Teraz chvíľu podržte vypínač . Formát LAVA Iris 350M
  5. Pred vami by ste mali vidieť režim obnovenia. Odstránenie hesla obrazovky na LAVA Iris 350M
  6. Potom pomocou tlačidla Znížiť hlasitosť vyberte možnosť Wipe data/factory reset a výber potvrďte stlačením tlačidla Zvýšenie hlasitosti .
  7. Vyberte možnosť "Yes -- Delete all user data" a stlačením tlačidla Volume Up to potvrďte.
  8. Potom vyberte možnosť "reboot system now" pomocou funkcie Volume Up.
  9. Úspech! Obnoví sa továrenské nastavenie.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.