Hard Reset LAVA Iris 88S

Ako vykonať factory reset LAVA Iris 88S? Ako vymazať všetky údaje v LAVA Iris 88S? Ako obísť zámok obrazovky v LAVA Iris 88S? Ako obnoviť prednastavené v LAVA Iris 88S?

V nasledujúcom návode sú uvedené všetky metódy Master resetuLAVA Iris 88S. Pozrite sa, ako to dosiahnuť Hard Reset pomocou hardvérových kľúčov aAndroid 8.1 Oreo nastavení. Výsledkom bude to, že LAVA Iris 88S bude ako nový a váš MediaTek MT6739 bude pracovať rýchlejšie.

 1. Na začiatku zariadenie vypnite. Ak to chcete urobiť, stlačte a podržte tlačidlo napájania a potom klepnite na možnosť Vypnúť na obrazovke.
  LAVA Iris 88S Power button LAVA Iris 88S Power off
 2. Keď sa zariadenie zapne, stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo zvýšenia hlasitosti . LAVA Iris 88S Volume Up + Power button
 3. Počkajte, kým sa na obrazovke nezobrazí ponuka Boot Menu , a potom uvoľnite obe tlačidlá. LAVA Iris 88S Boot Mode
 4. Pomocou tlačidla zvýšenia hlasitosti sa posúvajte cez ponuku a vyberte režim obnovenia. Potom pokračujte stlačením tlačidla zníženia hlasitosti . LAVA Iris 88S Boot Mode 1
 5. Po zobrazení obrazovky "No command" podržte vypínač a pokračujte stlačením tlačidla na zvýšenie hlasitosti . LAVA Iris 88S No command
 6. V tomto okamihu by ste mali byť v ponuke na obnovenie. Na pohyb v ňom použite tlačidlá Volume (Hlasitosť) . LAVA Iris 88S Recovery
 7. Teraz prejdite nadol na Vymazať dáta / Obnoviť výrobné údaje a pokračujte stlačením tlačidla napájania . LAVA Iris 88S Recovery wipe data/factory data reset
 8. Následne prejdite nadol na Yes a potvrďte stlačením vypínača . Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa proces dokončí. LAVA Iris 88S Recovery yes
 9. Ak chcete dokončiť výber, vyberte Reboot system now a pokračujte stlačením tlačidla napájania . LAVA Iris 88S Recovery reboot system now
 10. Teraz sa vaše zariadenie reštartuje a po chvíli by sa mala objaviť uvítacia obrazovka.
 11. Výnimočná práca! Uvedomte si, že vykonaním tejto operácie sa zo zariadenia odstránia všetky vaše údaje.

rating star rating star rating star rating star rating star
Rating: 3,3 - 3 recenzia

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.