Hlavný reset MoFi Network MOFI4500-4GXeLTE-V2

Hlavný reset MoFi Network MOFI4500-4GXeLTE-V2

Toto je najlepší spôsob obnovenia napájania MoFi Network MOFI4500-4GXeLTE-V2. Naučte sa, ako nastaviť všetky nastavenia MoFi Network MOFI4500-4GXeLTE-V2 na predvolené výrobné nastavenia.

Ako vykonať hlavný reset MoFi Network MOFI4500-4GXeLTE-V2:

  1. Najprv odpojte napájací kábel zo smerovača MoFi Network MOFI4500-4GXeLTE-V2 . MoFi Network MOFI4500-4GXeLTE-V2 Power Cord
  2. Stlačte a podržte tlačidlo Reset, kým zapojíte elektrický kábel. MoFi Network MOFI4500-4GXeLTE-V2 Reset Settings
  3. Podržte tlačidlo Reset na chvíľu, kým sa opäť nerozsvieti kontrolka prvého portu. MoFi Network MOFI4500-4GXeLTE-V2 LEDs
  4. Výborne! Úspešne ste zresetovali smerovač MoFi Network MOFI4500-4GXeLTE-V2 .

rating star rating star rating star rating star rating star
Rating: 2,1 - 18 recenzia