Tvrdý reset MOTOROLA MotoJewel

Ako vykonať factory reset MOTOROLA MotoJewel? Ako vymazať všetky údaje v MOTOROLA MotoJewel? Ako obísť zámok obrazovky v MOTOROLA MotoJewel? Ako obnoviť prednastavené v MOTOROLA MotoJewel?

V nasledujúcom návode sú uvedené všetky metódy Master resetuMOTOROLA MotoJewel. Pozrite sa, ako to dosiahnuť Hard Reset pomocou hardvérových kľúčov aVendor nastavení. Výsledkom bude to, že MOTOROLA MotoJewel bude ako nový a váš bude pracovať rýchlejšie.

Ako tvrdo resetovať MOTOROLA MotoJewel

  1. Začnite zapnutím zariadenia stlačením tlačidla napájania. Factory Reset MOTOROLA MotoJewel
  2. Prejdite na pohotovostnú obrazovku a otvorte hlavnú ponuku a potom prejdite na Nastavenia.
  3. Vyhľadajte a vyberte položku Počiatočné nastavenie a potom Obnovenie nastavení.
  4. Ak chcete spustiť operáciu Master reset, zamknite kód pomocou klávesnice. (Predvolený kód je 0000 alebo 1234)
  5. Po zadaní kódu potvrďte operáciu stlačením ľavého softvérového tlačidla . Master Reset MOTOROLA MotoJewel
  6. Telefón sa musí reštartovať, malo by to trvať menej ako minútu.
  7. Úspech! telefón je pripravený na prácu.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.