Nastaviť Wi-Fi NOKIA 5.1 Plus

How to set up Wi-Fi in NOKIA 5.1 Plus? How to add Wi-Fi network in NOKIA 5.1 Plus? How to use Wi-Fi inNOKIA 5.1 Plus? How to create Wi-Fi network in NOKIA 5.1 Plus? How to allow Wi-Fi network in NOKIA 5.1 Plus? 

We would like to present the instructions, where we teach you how to set up Wi-Fi in NOKIA 5.1 Plus. If you wish to use Wi-Fi in NOKIA 5.1 Plus, find out below the tutorial and add the Wi-Fi network easily. Let's follow the below tutorial and set up Wi-Fi connection in your NOKIA smartphone. Learn how to start using Wi-Fi connection in NOKIA 5.1 Plus within couple of seconds. 

  1. Na úplnom začiatku odomknite zariadenie posunutím obrazovky nahor a získajte prístup k hlavnej ponuke. NOKIA 5.1 Plus Set Up Wi-Fi
  2. V druhom kroku otvorte Nastavenia. NOKIA 5.1 Plus Set Up Wi-Fi
  3. Teraz vyhľadajte a vyberte sieť a internet. NOKIA 5.1 Plus Set Up Wi-Fi
  4. Ďalej vyberte možnosť Wi-Fi. NOKIA 5.1 Plus Set Up Wi-Fi
  5. Vyberte sieť , ku ktorej sa chcete pripojiť. NOKIA 5.1 Plus Set Up Wi-Fi
  6. Teraz zadajte heslo a potom kliknite na PRIPOJIŤ.
    NOKIA 5.1 Plus Set Up Wi-Fi NOKIA 5.1 Plus Set Up Wi-Fi
  7. Skvelá práca! Vybratá sieť bola úspešne nastavená. NOKIA 5.1 Plus Set Up Wi-Fi

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

Articles

Pomôž mi! Toto nefunguje.